سفارش ترجمه

 • هزینه پیک به عهده خود مشتری است.
 • هزینه مهر ناتی (برای هر سند جداگانه) مبلغ 42,000 تومان است.
 • در ترجمه ناتی نیازی به مهر دادگستری و وزارت خارجه نیست. مهر و امضای مترجم ناتی در ترجمه کفایت می‌کند.
 • ترجمه ناتی نیازی به کپی برابر اصل ندارد. ترجمه از روی یک اسکرین یا دست نوشته هم عملا امکان‌پذیر است.
 • اسکرین مدارک باید خوانا و واضح باشد. در غیراینصورت سند مرجوع یا هزینه آن دوبل منظور خواهد شد. در چنین شرایطی، مسئولیت خطای ترجمه با کلاینت خواهد بود. لذا توصیه می‌شود با موبایل اسکرینی انجام نشود.
 • اسکن هر سند به صورت جدا و مجزا انجام و نامگذاری شود.
 • ارسال اسکرین گذرنامه اشخاص ذی نفع و همچنین چک لیست در لیست اسناد الزامی است.
 • اسنادی که پشت و رو دارند از قبیل، سند ملکی، کارت ملی ، سند ازدواج و شناسنامه حتما به صورت کامل ارسال شوند. تعرفه هزینه ترجمه برای اسناد اینچنینی به صورت کامل دریافت خواهد شد.
 • درج جزئیات مهم از قبیل عنوان شغلی، رشته خاص تحصیلی یا اسپل اسم شرکت و ... که بر اساس آن اپلای انجام خواهد شد باید با هماهنگی کارشناس پرونده، در اختیار واحد ترجمه قرار بگیرد.
 • مسئوليت چك كردن دقيق تاریخ‌ها و اسپلینگ و... در وهله اول بر عهده مترجم و سپس صاحب اسناد است.
 • معمولا قبل از پرینت و درج مهر، پی دی اف ترجمه در اختیار کلاینت قرار خواهد گرفت تا قسمت‌های مهم فایل ازجمله اسامی، اعداد و تاریخ مهم چک شود.
 • خواهشمندیم فايل ترجمه را براي چك نهايي به دفاتر یا گروه های خود در واتس آپ ارسال نكنيد.
 • بعد از دریافت اسکن ترجمه و ارسال آنها به دفتر مربوطه، در اسرع وقت برای دریافت نسخه فیزیکی ترجمه از الوناتی اقدام كنيد.
 • پاسخ دهی در روزهای کاری و در طول ساعت اداری است. ساعت اداری: شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 4 بعدازظهر. پنجشنبه ها 8 صبح تا 12 بعدازظهر

آگهی تاسیس (روزنامه رسمی)

162,500 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

آگهی تغییرات بزرگ (روزنامه رسمی)

160,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

آگهی تغییرات کوچک (روزنامه رسمی)

110,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

اجاره‌نامه – مبایعه‌نامه – بنچاق و قولنامه رسمی برگ بزرگ

209,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت‌نامه

304,000 تومان

پشت‌ و رو (سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

اوراق محضری

190,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

اوراق مشارکت

130,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

برگ سبز گمرکی یک رو – بارنامه گمرکی

180,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

بیمه شخص ثالث

170,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

پروانه پزشکی – مطب

126,500 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

پروانه نظام مهندسی

142,500 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

پروانۀ بهره‌برداری

202,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

پروانۀ پایان کار ساختمان

187,500 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

پرینت بانکی

110,000 تومان

هر صفحه -در صورت ناخوانا بودن هزینه دوبل می‌شود- ( سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

ترازنامه شرکتی و اظهارنامه مالیاتی

215,000 تومان

هر صفحه (سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

تقدیرنامه بزرگ

162,500 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

تقدیرنامه کوچک

116,500 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

تمدید قرارداد کاری (هر صفحه)

160,000 تومان

صفحات مشابه 100,000 تومان ( سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

توصیه‌نامه تحصیلی

90,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

ثبت تأسیس شرکت – اساسنامه

131,500 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

ثبت علائم تجاری – اختراع

120,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

جواز اشتغال به کار – کسب

130,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

جواز تأسیس

200,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

چارت سازمانی بزرگ

165,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

چارت سازمانی کوچک

120,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

حکم اعضای هئیت علمی

162,500 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

حکم افزایش حقوق – بازنشستگی

170,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

حکم قهرمانی بزرگ

160,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

حکم قهرمانی کوچک

110,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

حکم کارگزینی – بازنشستگی بزرگ

130,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

حکم کارگزینی – بازنشستگی کوچک

90,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

دانشنامه – کارشناسی ارشد

116,500 تومان

مقطع: کارشناسی ارشد

دفترچه – کارت بازرگانی

120,500 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

دفترچه بیمه

90,500 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

دفترچه وکالت

175,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

ریز نمرات دانشگاهی (ترم)

48,000 تومان

هزینه ترجمه هر ترم 48000 تومان + هزینه پایه ترجمه 60,000

سند خودرو

130,000 تومان

پشت و رو

شناسنامه

78,500 تومان

مجرد و متاهل؛ ( تمام صفحات بارگذاری شود؛ بیش از یک مدرک در قالب فایل زیپ شده یا در در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

فاکتور فروش (بزرگ و مفصل)

190,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

قرارداد کاری (هر صفحه)

160,000 تومان

صفحات مشابه 100,000 تومان

کارت ملی

69,000 تومان

پشت و رو

گرنت

120,000 تومان

موافقت‌نامه انجام طرح پژوهشی- پزشکی- هر صفحه

معافیت تحصیلی

80,000 تومان

پشت و روی کارت در یک فایل پی دی اف ارسال شود.

منشور

160,000 تومان

هر صفحه

وکالتنامه

200,000 تومان

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

راهنمای

ثبت سفارش

ثبت سفارش: مدارکی که نیاز دارید ترجمه آنها توسط درالترجمه الوناتی انجام شود، را از لیست زیر به سبد خرید خود اضافه کنید.

ارسال فایل مدارک: پس‌از ثبت سفارش فایل مدارک خود را برای ما ارسال کنید.

بررسی مدارک: در این مرحله تمام مدارکی که شما ارسال کرده‌اید بررسی شده و در صورت مشاهده مشکل در مدارک به شما اطلاع خواهیم دادیم.

پروسه ترجمه مدارک: در این مرحله تمام مدارک شما ترجمه خواهند شد.

ارسال مدارک به ایمیل شما: پس‌از تکمیل ترجمه مدارک، از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد و مدارک برای شما به ایمیلی که موقع ثبت سفارش وارد کرده‌اید ارسال خواهد شد.

ارسال پستی مدارک: مدارک شما از طریق پست به نشانی پستی که زمان ثبت سفاش وارد کرده‌اید ارسال خواهد شد.

سبد انتخاب
Sign in

No account yet?

Shop
0 items Cart
My account