سفارش ترجمه

 • هزینه پیک به عهده خود مشتری است.
 • هزینه مهر ناتی (برای هر سند جداگانه) مبلغ 42,000 تومان است.
 • در ترجمه ناتی نیازی به مهر دادگستری و وزارت خارجه نیست. مهر و امضای مترجم ناتی در ترجمه کفایت می‌کند.
 • ترجمه ناتی نیازی به کپی برابر اصل ندارد. ترجمه از روی یک اسکرین یا دست نوشته هم عملا امکان‌پذیر است.
 • اسکرین مدارک باید خوانا و واضح باشد. در غیراینصورت سند مرجوع یا هزینه آن دوبل منظور خواهد شد. در چنین شرایطی، مسئولیت خطای ترجمه با کلاینت خواهد بود. لذا توصیه می‌شود با موبایل اسکرینی انجام نشود.
 • اسکن هر سند به صورت جدا و مجزا انجام و نامگذاری شود.
 • ارسال اسکرین گذرنامه اشخاص ذی نفع و همچنین چک لیست در لیست اسناد الزامی است.
 • اسنادی که پشت و رو دارند از قبیل، سند ملکی، کارت ملی ، سند ازدواج و شناسنامه حتما به صورت کامل ارسال شوند. تعرفه هزینه ترجمه برای اسناد اینچنینی به صورت کامل دریافت خواهد شد.
 • درج جزئیات مهم از قبیل عنوان شغلی، رشته خاص تحصیلی یا اسپل اسم شرکت و ... که بر اساس آن اپلای انجام خواهد شد باید با هماهنگی کارشناس پرونده، در اختیار واحد ترجمه قرار بگیرد.
 • مسئوليت چك كردن دقيق تاریخ‌ها و اسپلینگ و... در وهله اول بر عهده مترجم و سپس صاحب اسناد است.
 • معمولا قبل از پرینت و درج مهر، پی دی اف ترجمه در اختیار کلاینت قرار خواهد گرفت تا قسمت‌های مهم فایل ازجمله اسامی، اعداد و تاریخ مهم چک شود.
 • خواهشمندیم فايل ترجمه را براي چك نهايي به دفاتر یا گروه های خود در واتس آپ ارسال نكنيد.
 • بعد از دریافت اسکن ترجمه و ارسال آنها به دفتر مربوطه، در اسرع وقت برای دریافت نسخه فیزیکی ترجمه از الوناتی اقدام كنيد.
 • پاسخ دهی در روزهای کاری و در طول ساعت اداری است. ساعت اداری: شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 4 بعدازظهر. پنجشنبه ها 8 صبح تا 12 بعدازظهر

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

این یک متن تست بوده است لطفا

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

پشت‌ و رو (سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

هر صفحه -در صورت ناخوانا بودن هزینه دوبل می‌شود- ( سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

هر صفحه (سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

مختص مدارکی است که فقط سربرگ یا پاورقی  نیاز به ترجمه دارند.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

صفحات مشابه 100,000 تومان ( سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

حاوی مهر و امضا و تائیدیه دانشگاه

حاوی مهر و امضا و تائیدیه دانشگاه

حاوی مهر و امضا و تائیدیه دانشگاه

حاوی مهر و امضا و تائیدیه دانشگاه

حاوی مهر و امضا و تائیدیه دانشگاه

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

حاوی مهر و امضا و تائیدیه

هزینه ترجمه هر ترم 48000 تومان + هزینه پایه ترجمه 60,000

کافی است فقط یکبار گزینه را انتخاب کنید. بعد از ثبت سفارش و بررسی مدارک، هزینه مجموع (تعداد ترم ها و هزینه پایه) توسط سیستم محاسبه و الباقی در فاکتور درج خواهد شد.

هر سال

هر صفحه

پشت و رو

مجرد و متاهل؛ ( تمام صفحات بارگذاری شود؛ بیش از یک مدرک در قالب فایل زیپ شده یا در در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

( بیش از یک مدرک در قالب فایل زیپ شده یا در در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

شناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتیشناسنامه هویتی

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

صفحات مشابه 100,000 تومان

پشت و روی کارت ارسال شود.

پشت و رو ارسال شود.

پشت و روی کارت ملی (سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

موافقت‌نامه انجام طرح پژوهشی- پزشکی- هر صفحه

پشت‌ و رو

پشت و رو

هر صفحه

حاوی مهر و امضا و تائیدیه

پشت و روی کارت در یک فایل پی دی اف ارسال شود.

هر صفحه

هر صفحه

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

راهنمای

ثبت سفارش

ثبت سفارش: مدارکی که نیاز دارید ترجمه آنها توسط درالترجمه الوناتی انجام شود، را از لیست زیر به سبد خرید خود اضافه کنید.

ارسال فایل مدارک: پس‌از ثبت سفارش فایل مدارک خود را برای ما ارسال کنید.

بررسی مدارک: در این مرحله تمام مدارکی که شما ارسال کرده‌اید بررسی شده و در صورت مشاهده مشکل در مدارک به شما اطلاع خواهیم دادیم.

پروسه ترجمه مدارک: در این مرحله تمام مدارک شما ترجمه خواهند شد.

ارسال مدارک به ایمیل شما: پس‌از تکمیل ترجمه مدارک، از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد و مدارک برای شما به ایمیلی که موقع ثبت سفارش وارد کرده‌اید ارسال خواهد شد.

ارسال پستی مدارک: مدارک شما از طریق پست به نشانی پستی که زمان ثبت سفاش وارد کرده‌اید ارسال خواهد شد.

سبد انتخاب
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

سفارش ترجمه
0 مدرک سبد انتخاب
حساب کاربری من