مدارک کاری

  • هزینه مهر ناتی (برای هر سند جداگانه) مبلغ 45,000 تومان است.

  • هزینه مهر ناتی (برای هر سند جداگانه) مبلغ 45,000 تومان است.

صفحه ای

مختص مدارکی است که فقط سربرگ یا پاورقی  نیاز به ترجمه دارند.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

مختص مدارکی است که فقط سربرگ یا پاورقی  نیاز به ترجمه دارند.

صفحات مشابه 150,000 تومان ( سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.)

همراه با مهر و امضای شرکت باشد.

ترجمه دقیق عتوان شغلی اصلی متقاضی، که کارشناس بر اساس آن اقدام کرده، همراه با مدرک ارسال شود.

مدارک بیش از یک عدد، در قالب فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

همراه با مهر و امضای شرکت باشد.

ترجمه دقیق عتوان شغلی اصلی متقاضی، که کارشناس بر اساس آن اقدام کرده، همراه با مدرک ارسال شود.

مدارک بیش از یک عدد، در قالب فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

مختص مدارکی است که فقط سربرگ یا پاورقی  نیاز به ترجمه دارند.

صفحه ای

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

هر صفحه

سفارش بیش از 1 عدد در یک فایل زیپ شده یا در مجموع در یک پی دی اف ارسال شود.

صفحات مشابه 150,000 تومان

هر صفحه

هر صفحه

هر صفحه

راهنمای

ثبت سفارش

ثبت سفارش: مدارکی که نیاز دارید ترجمه آنها توسط درالترجمه الوناتی انجام شود، را از لیست زیر به سبد خرید خود اضافه کنید.

ارسال فایل مدارک: پس‌از ثبت سفارش فایل مدارک خود را برای ما ارسال کنید.

بررسی مدارک: در این مرحله تمام مدارکی که شما ارسال کرده‌اید بررسی شده و در صورت مشاهده مشکل در مدارک به شما اطلاع خواهیم دادیم.

پروسه ترجمه مدارک: در این مرحله تمام مدارک شما ترجمه خواهند شد.

ارسال مدارک به ایمیل شما: پس‌از تکمیل ترجمه مدارک، از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد و مدارک برای شما به ایمیلی که موقع ثبت سفارش وارد کرده‌اید ارسال خواهد شد.

ارسال پستی مدارک: مدارک شما از طریق پست به نشانی پستی که زمان ثبت سفاش وارد کرده‌اید ارسال خواهد شد.

سبد انتخاب
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

سفارش ترجمه
0 مدرک سبد انتخاب
حساب کاربری من